Loading...

iDeation - Khóa học khởi sự doanh nghiệp

iDeation - Khóa học 4 buổi về Sáng tạo Ý tưởng kinh doanh vượt trội là level đầu trong 5 level của Chương trình EMI.

Nội dung Khóa học khởi sự kinh doanh IDEATION:

- Buổi 1: Phương pháp tìm Insights của khách hàng và thị trường. Nhận đề bài/ yêu cầu của các Mentor ( chuyên gia cố vấn chuyên nghiệp).

- Buổi 2: Học 7 phương pháp sáng tạo Mỹ.

- Buổi 3: 40 phương pháp sáng tạo của Nga

- Buổi 4: Thực hành- Thuyết trình chia sẻ ý tưởng. Mỗi dự án quay video tầm 2 phút , nội dung giới thiệu bản thân và dự án/ ý tưởng, nhằm thu hút sự chú ý của các Mentor

* TOÀN BỘ KINH PHÍ CỦA 5 LEVEL (Trị giá hàng tỷ VND) đều do Hệ sinh thái EMI - iMentor tài trợ. Mô hình EMI trải qua 5 level:

- LEVEL 1: iDeation - Học 1 khóa về Sáng tạo theo chuẩn Quốc tế và được đầu tư 100 Triệu VND, được chọn MENTOR giỏi nhất trong ngành và gặp các nhà đầu tư thiên thần

- LEVEL 2: iBusiness - Được cấp học bổng 10Tr học full khóa thực hành Xây dựng hệ thống Kinh doanh - 10 buổi Offline và 60 buổi online để kết thúc được đầu tư 50-100 triệu

- LEVEL 3: iMarket - Được làm mẫu và chạy thử thị trường - Kết thúc được đầu tư gọi vốn trên SHARKTANK hoặc Angel với số vốn từ 200- 2 tỷ VND

- LEVEL 4: iSuccess - Được lập cty với số vốn từ 4-10 tỷ VND.

- LEVEL 5: iGrowth - Tư vấn xây chuỗi, gọi vốn VC và lên IPO


Các thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ: 

* Email: emi@vagmedia.com

* Mobile: 0984.160.023 hoặc 0917.954.989