Loading...

5 sai lầm bạn dễ mắc phải khi lập kế hoạch kinh doanh

Việc lập bản kế hoạch kinh doanh cần thời gian và công sức. Trong quá trình đó, các doanh nghiệp gặp phải rất nhiều những lỗi không ngờ tới. Dưới đây là 5 sai lầm bạn dễ mắc phải khi lập kế hoạch kinh doanh.

1. Xem nhẹ phần tóm tắt của dự án

Phần tóm tắt dự án là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là phần được đọc và phân tích đầu tiên bởi những người thẩm định, đồng thời cũng là nhà đầu tư tương lai. Chính vì thế bạn nên đầu tư cho phần tóm tắt được súc tích nhất

2. Đưa ra một số giới hạn về dự đoán cho tương lai dài hạn(trên 1 năm)

Tốt nhất là thực hiện kế hoặch với những mục tiêu ngắn hạn và điều chỉnh bản kế hoạch khi công việc kinh doanh diễn ra . Nhiều khi việc lập kế hoạch lâu dài trở nên vô nghĩa vì tình hình kinh doanh trên thực tế có thể thay đổi rất nhiều so với ý tưởng ban đầu.

3. Lạc quan quá mức

Trong thực tế, để bù lại việc quá lạc quan, hãy trở nên cực kỳ bảo thủ khi khi dự đoán về nhu cầu vốn, thời gian, doanh thu và lợi nhuận. Chỉ có vài bản kế hoạch là dự đoán chính xác lượng tiền và thời gian cần thiết.

4. Quên giải thích rõ ràng về các chiến lược trong tình huống kinh doanh không thuận lợi.

Phụ thuộc hoàn toàn vào tính độc đáo của loại hình kinh doanh hoặc thậm chí đó là một sáng chế đã được cấp bằng. Sự thành công thường đến với những ngƣời bắt đầu kinh doanh với những lợi ích kinh tế to lớn và không nhất thiết phải là những sáng kiến vĩ đại . Dù ý tưởng kinh doanh rất hay, nhưng khi viết bản kế hoạch kinh doanh, không được bỏ qua một nhân tố rất quan trọng: con người triển khai dự án - khả năng của đội ngũ quản lý điều hành.

5. Quá sa đà vào lĩnh vực chuyên môn của mình

Chẳng hạn, nếu người viết có kinh nghiệm về tiếp thị kinh doanh thì mảng phân tích thị trường và nhu cầu sản phẩm của họ rất chi tiết, trong khi đó ở các phần dự đoán tài chính, nguồn vốn thực hiện dự án lại không được viết rõ ràng và mạch lạc, các quy trình kỹ thuật sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào lại bị xem nhẹ. Ngược lại, nếu người viết có kiến thức kỹ thuật chuyên môn về sản phẩm mình dự định cung cấp thì họ lại quá chuyên tâm về chi tiết kỹ thuật của sản phẩm mà không đánh giá được nhu cầu thị trường, các đối thủ cạnh tranh và thị trường.

Trên đây là 5 sai lầm bạn dễ mắc phải khi lập kế hoạch kinh doanh mà hệ sinh thái Khởi nghiệp EMI sưu tầm được. Hy vọng giúp bạn tránh được những lỗi không đáng có.

Bình luận