Loading...
Dự án Ecomfit - Nền tảng analytics và marketing automation đơn giản cho các website ecommerce

Dự án Ecomfit - Nền tảng analytics và marketing automation đơn giản cho các website...

Đăng bởi: Minh Hoang

Mời xem video gọi vốn của dự án Ecomfit - Nền tảng analytics và marketing automation...

 • 0 Bình luận
 • 03/01/2019
Dự án Get ins - Khóa học công nghệ cho giới trẻ

Dự án Get ins - Khóa học công nghệ cho giới trẻ

Đăng bởi: Minh Hoang

Mời xem video gọi vốn của dự án Dự án Get ins - Khóa học công...

 • 0 Bình luận
 • 03/01/2019
Dự án Happyness - Hệ thống tối ưu hóa hoạt động quản trị nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Dự án Happyness - Hệ thống tối ưu hóa hoạt động quản trị nhân sự...

Đăng bởi: Minh Hoang

Mời xem video gọi vốn của dự án Happyness - Hệ thống tối ưu hóa hoạt...

 • 0 Bình luận
 • 03/01/2019
Dự án GoStream - Công cụ hỗ trợ tạo kênh truyền hình chuyên nghiệp

Dự án GoStream - Công cụ hỗ trợ tạo kênh truyền hình chuyên nghiệp

Đăng bởi: Minh Hoang

Mời xem video gọi vốn của dự án GoStream - Công cụ hỗ trợ tạo kênh...

 • 0 Bình luận
 • 03/01/2019
Dự án AirSense - Máy lọc khí thông minh

Dự án AirSense - Máy lọc khí thông minh

Đăng bởi: Minh Hoang

Mời xem video gọi vốn của dự án AirSense - Máy lọc khí thông minh.Đăng ký...

 • 0 Bình luận
 • 03/01/2019
Dự án Lataly - Mạng xã hội mua sắm thời trang

Dự án Lataly - Mạng xã hội mua sắm thời trang

Đăng bởi: Minh Hoang

Mời xem video gọi vốn của dự án Lataly - Mạng xã hội mua sắm...

 • 0 Bình luận
 • 03/01/2019